Srednja talijanska škola Rijeka - Scuola media superiore italiana Fiume

Regolamenti

Statuto della SMSI Fiume
Preuzmi Statut škole u pdf formatu

Dopusnica - Komercijalist
Preuzmi dopusnicu u pdf formatu

Zahtjev za pristup informacijama
Preuzmi Zahtjev u pdf formatu

Procedura o stvaranju obveza za nabavu roba i usluga u Srednjoj talijanskoj školi Rijeka
Procedura o stvaranju obveza za nabavu roba i usluga u Srednjoj talijanskoj školi Rijeka - PDF

Procedura praćenja naplate prihoda i primitaka
Procedura praćenja naplate prihoda i primitaka - PDF

Financijski plan 2019
Scarica il documento

Plan nabave 2019
Scarica il documento

Proračun 2018
Scarica il documento

Bilješke 12 2018
Scarica il documento

Bilješke uz bilancu
Scarica il documento

Referentna stranica
Scarica il documento

Piano e programma di lavoro 2017/2018
Preuzmi plan i program u pdf formatu

Piano e programma di lavoro 2016/2017
Preuzmi plan i program u pdf formatu

Curriculum scolastico/Školski kurikulum 2017-2018
Preuzmi školski kurikulum u pdf formatu

Curriculum scolastico/Školski kurikulum 2016-2017
Preuzmi školski kurikulum 2017/2018 u pdf formatu

Piano finanziario/Financijski plan 2017.-2019.
Preuzmi Financijski plan u pdf formatu

Tablica - 1. Rebalans Financijskog plana 2018.
Preuzmi Financijski plan u pdf formatu

Financijski izvještaj 2016
Scarica il documento

Odluka školskog odbora - plan
Scarica il documento

Plan nabave 2017/1
Scarica il documento

Plan nabave 2017/2
Scarica il documento

Rebalans 2018 - prvi dokument
Scarica il documento

Rebalans 2018 - drugi dokument
Scarica il documento

Rebalans 2018 - treći dokument
Scarica il documento

Hai una domanda? Chiama il +385 51 213 804