Srednja talijanska škola Rijeka - Scuola media superiore italiana Fiume

Regolamenti

Statuto della SMSI Fiume
Preuzmi Statut škole u pdf formatu

Dopusnica - Komercijalist
Preuzmi dopusnicu u pdf formatu

Zahtjev za pristup informacijama
Preuzmi Zahtjev u pdf formatu

Piano e programma di lavoro 2017/2018
Preuzmi plan i program u pdf formatu

Piano e programma di lavoro 2016/2017
Preuzmi plan i program u pdf formatu

Curriculum scolastico/Školski kurikulum 2017-2018
Preuzmi školski kurikulum u pdf formatu

Curriculum scolastico/Školski kurikulum 2016-2017
Preuzmi školski kurikulum 2017/2018 u pdf formatu

Piano finanziario/Financijski plan 2017.-2019.
Preuzmi Financijski plan u pdf formatu

Tablica - 1. Rebalans Financijskog plana 2018.
Preuzmi Financijski plan u pdf formatu

Hai una domanda? Chiama il +385 51 213 804