Srednja talijanska škola Rijeka - Scuola media superiore italiana Fiume

Akti Školskog odbora / Atti comitato scolastico

Comitato scolastico-Školski odbor

Invito alla seduta
Scarica il documento

Decisioni del Comitato scolastico
Preuzmi odluke školskog odbora sa sjednice održane dana 28.3.2018.

Invito alla 49. seduta
Odluka o usvajanju novog Statuta 18.03.2018.

Odluka - financijski plan
Scarica il documento

Verbale I seduta
Scarica il documento

Verbale II seduta
Scarica il documento

Verbale III seduta
Scarica il documento

Seduta del 06.09.2019.
Preuzmi dokument

28.10.2020.
Preuzmi dokument

Financijski plan 2022
Preuzmi dokument

Odluka ŠO - potpisana
Preuzmi dokument

Hai una domanda? Chiama il +385 51 213 804