Srednja talijanska škola Rijeka - Scuola media superiore italiana Fiume

Akti Školskog odbora / Atti comitato scolastico

Comitato scolastico-Školski odbor

2023

2018

Decisioni del Comitato scolastico
Preuzmi odluke školskog odbora sa sjednice održane dana 28.3.2018.

Invito alla 49. seduta
Odluka o usvajanju novog Statuta 18.03.2018.

Hai una domanda? Chiama il +385 51 213 804