Srednja talijanska škola Rijeka - Scuola media superiore italiana Fiume

Procedure

Procedure

Pravilnik o plaćama i ostalim materijalnim pravima radnika
Pravilnik o plaćama i ostalim materijalnim pravima radnika

Pravilnik o provođenju postupka jednostavne nabave 23_03_2018
Pravilnik o provođenju postupka jednostavne nabave 23_03_2018

Pravilnik o računovodstvu 23_03_2018
Pravilnik o računovodstvu 23_03_2018

Pravilnik o službenim putovanjima 23_03_2018
Pravilnik o službenim putovanjima 23_03_2018

Procedura zaprimanja, kontrole i plaćanja elektroničkih računa 28_10_2019
Procedura zaprimanja, kontrole i plaćanja elektroničkih računa 28_10_2019

Procedura zaprimanja i provjere računa te plaćanja po računima 15_06_2013
Procedura zaprimanja i provjere računa te plaćanja po računima 15_06_2013

Procedura stvaranja obveza za nabavu roba i usluga u STŠ Rijeka
Procedura stvaranja obveza za nabavu roba i usluga u STŠ Rijeka

Procedura stvaranja obveza 15_06_2013
Procedura stvaranja obveza 15_06_2013

Procedura stjecanja, raspolaganja i upravljanja nekretninama 28_10_2019
Procedura stjecanja, raspolaganja i upravljanja nekretninama 28_10_2019

Procedura praćenja i naplate prihoda i primitaka 30_03_2016
Procedura praćenja i naplate prihoda i primitaka 30_03_2016

Procedura izdavanja i obračunavanja putnih naloga-30_10_2019
Procedura izdavanja i obračunavanja putnih naloga-30_10_2019

Procedura dostavljanja sklopljenih ugovora iz kojih proizlaze financijski učinci 28_10_2019
Procedura dostavljanja sklopljenih ugovora iz kojih proizlaze financijski učinci 28_10_2019

Procedura blagajničkog poslovanja 29_10_2019
Procedura blagajničkog poslovanja 29_10_2019

Pravilnik o ostvarivanju i korištenju vlastitih prihoda 30_09_2020
Pravilnik o ostvarivanju i korištenju vlastitih prihoda 30_09_2020

Odluka o proceduri zaprimanja i provjere računa te plaćanja po računima 20-12-2011
Odluka o proceduri zaprimanja i provjere računa te plaćanja po računima 20-12-2011

Odluka o proceduri stvaranja obveza 20_12_2011
Odluka o proceduri stvaranja obveza 20_12_2011

Blagajnički maksimum
Blagajnički maksimum

Procedura praćenja naplate prihoda i primitaka
Procedura praćenja naplate prihoda i primitaka - PDF

Procedure

Pravilnik o provođenju jednostavne nabave
Pravilnik o provođenju jednostavne nabave

Pravilnik o plaćama i ostalim materijalnim pravima radnika
Pravilnik o plaćama i ostalim materijalnim pravima radnika

Pravilnik o provođenju postupka jednostavne nabave 23_03_2018
Pravilnik o provođenju postupka jednostavne nabave 23_03_2018

Pravilnik o računovodstvu 23_03_2018
Pravilnik o računovodstvu 23_03_2018

Pravilnik o službenim putovanjima 23_03_2018
Pravilnik o službenim putovanjima 23_03_2018

Procedura zaprimanja, kontrole i plaćanja elektroničkih računa 28_10_2019
Procedura zaprimanja, kontrole i plaćanja elektroničkih računa 28_10_2019

Procedura zaprimanja i provjere računa te plaćanja po računima 15_06_2013
Procedura zaprimanja i provjere računa te plaćanja po računima 15_06_2013

Procedura stvaranja obveza za nabavu roba i usluga u STŠ Rijeka
Procedura stvaranja obveza za nabavu roba i usluga u STŠ Rijeka

Procedura stvaranja obveza 15_06_2013
Procedura stvaranja obveza 15_06_2013

Procedura stjecanja, raspolaganja i upravljanja nekretninama 28_10_2019
Procedura stjecanja, raspolaganja i upravljanja nekretninama 28_10_2019

Procedura praćenja i naplate prihoda i primitaka 30_03_2016
Procedura praćenja i naplate prihoda i primitaka 30_03_2016

Procedura izdavanja i obračunavanja putnih naloga-30_10_2019
Procedura izdavanja i obračunavanja putnih naloga-30_10_2019

Procedura dostavljanja sklopljenih ugovora iz kojih proizlaze financijski učinci 28_10_2019
Procedura dostavljanja sklopljenih ugovora iz kojih proizlaze financijski učinci 28_10_2019

Procedura blagajničkog poslovanja 29_10_2019
Procedura blagajničkog poslovanja 29_10_2019

Pravilnik o ostvarivanju i korištenju vlastitih prihoda 30_09_2020
Pravilnik o ostvarivanju i korištenju vlastitih prihoda 30_09_2020

Odluka o proceduri zaprimanja i provjere računa te plaćanja po računima 20-12-2011
Odluka o proceduri zaprimanja i provjere računa te plaćanja po računima 20-12-2011

Odluka o proceduri stvaranja obveza 20_12_2011
Odluka o proceduri stvaranja obveza 20_12_2011

Blagajnički maksimum
Blagajnički maksimum

Procedura praćenja naplate prihoda i primitaka
Procedura praćenja naplate prihoda i primitaka - PDF

Hai una domanda? Chiama il +385 51 213 804