Srednja talijanska škola Rijeka - Scuola media superiore italiana Fiume

Grković Branka


Docente di Lingua e letteratura croata

Rođena sam u Rijeci gdje sam završila Centar za kadrove u obrazovanju i kulturi i diplomirala na Pedagoškom fakultetu (smjer hrvatski jezik i književnost).
Od 1992. godine zaposlena sam u Srednjoj talijanskoj školi u Rijeci kao profesorica hrvatskog jezika.
2008. godine imenovana sam voditeljicom Županijskog stručnog vijeća za hrvatski jezik u osnovnim i srednjim školama za potrebe talijanske manjine Primorsko-goranske i Istarske županije.
2014.godine, u skladu s odlukom o napredovanju u zvanje, imenovana sam profesorom mentorom hrvatskog jezika.

Hai una domanda? Chiama il +385 51 213 804